Kunnskapshjørnet

Kunnskap er kjernen til suksess


Aurora`s visjon:

I min hverdag som både rytter og instruktør har jeg erfart at ridning ikke er noe man "bare" gjør. Mesteparten av elevene har ingen grunnleggende kunnskap om hestens biomekanikk og for lite forståelse på hvorfor og hvordan vi påvirker hesten slik vi gjør. Med manglende teoretisk kunnskap og forståelse blir det vi gjør mer til synsing av det vi mener er riktig. Regelmessig hjelp av en autorisert instruktør er viktig for alle. Og husk at du alltid skal være kritisk mot din egen ridning istedenfor mot hesten.

Erfaringen fra en olympisk dressur stall endret alt.

Hesten som partner eller bruksobjekt:

Hesten er vår beste læremester, selv om jeg mener at mange hester er gode til å bli med i rytterens uvaner. Men har man en velridd hest så bør den kunne svare med signaler som får deg som rytter til å forstå at noe er gærnt i kommunikasjonen. 

I de allefleste tilfeller hvor en hest svarer en rytter med protest eller manglende vilje til å utføre en øvelse så har det som regel en eller flere av følgende årsaker:


  • Rytteren gir feil signal eller flere (feilaktige) signaler samtidig
  • Hesten har fysisk ubehag (dette kan skyldes utstyr eller skader/plager i kroppen)
  • Hesten er usikker og har ikke lært øvelsen den blir bedt om
  • Hesten og rytteren har lært øvelsen på forskjellige måter
  • Hesten er redd f.eks for å oppleve smerter dersom den over lengere periode har blidt ridd med ubehag.


Som instruktør er det min oppgave til å lese ekvipasjen og finne ut hvor problemet har sine røtter. Som regel må vi tilbake til den grunnleggende ridningen for å finne årsaken. Dette krever erfaring både ridemessig og erfaringsmessig. 

Oftest er det hesten som blir stemplet på som årsaken i at en øvelse ikke går. Men er dette riktig? Er hesten virkelig i stand til å narre oss ved å gjenta protesten gang på gang på gang? Ja i en viss grad så er den nok det. Men husk at dette har en årsak. Og den årsaken ligger hos oss som rytter. Hvor ofte gjentar du øvelsen? Gir du hesten variasjon i treningen? Er hesten i fysisk og psykisk stand til å utfore oppgaven vi ber den om? Og sist men ikke minst, hvor har du dine tanker når du ber hesten din om noe?


Det verste jeg ser er at ryttere tier til hjelpemidler uten å ønske å forstå at det er en feil i grunnridningen. Eller er det uvitenhet hos rytteren? Skremmende nok er det som oftest en instruktør bak. Største utfordringen hos de fleste ryttere er nok den allerhelligste ettergiften. Husk at ettergift får du fra hesten dersom den er tilfreds i kroppen. Ettergift tvinger du ikke av med hjelpemidler.  

Ridning igjennom tiden:

Igjennom årene har ridning fått mange forskjellige varianter, eller skal vi si at oss mennesker har fått flere forskjellige visjoner? Hva er galt og hva er riktig? Her må man etter min mening bare bruke en stor dose fornuft og rett og slett fordype seg i hesten som et vesen, hør på den du rir ikke på et simpelt bruksobjekt. Og husk at alle hester er forskjellige og trenger forskjellige tilnærminger.


Men hva er egentlig ridning ifølge de gamle klassiske bøker? Ta en titt på bildene nedenfor:

1900 tallet

2000

Rund 1980 tallet

2010 

Rund 1990 tallet

2022

Legger du merke til endringene i både hestens eksteriør, rytterens sidts og hestens form og gang? Alle ryttere på bildene er mestere i sin gren og store navn i dressur verdenen. Idag ligger ridning og dens treningsmetoder under et forstørrelsesglass. 

Tekst har opphavsrett hos AK Dressage og skal ikke brukes uten tillatelse.